Το τεχνικό μας τμήμα στελεχωμένο από έμπειρους μηχανολόγους και τεχνίτες μελετά και προτείνει λύσεις που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Η κατασκευή μιας πισίνας αποτελεί ένα σύνθετο έργο που στη DreamPool αντιμετωπίζουμε με ξεκάθαρα βήματα:

 • 1. αρχιτεκτονική, στατική μελέτη
 • 2. ηλεκτρομηχανική μελέτη
 • 3. επιλογή κατάλληλων υλικών
 • 4. εκσκαφές
 • 5. καλουπώματα
 • 6. υδραυλικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • 7. σκυροδέτηση, στεγανοποίηση
 • 8. τοποθέτηση μηχανολογικού εξοπλισμού
 • 9. τοποθέτηση επιχειλίων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 • 10. επένδυση πισίνας
 • 11. γέμισμα πισίνας
 • 12. έλεγχος λειτουργίας

Η εκπαίδευση των πελατών μας για την σωστή χρήση και συντήρηση της πισίνας τους αποτελεί τομέα που η Εταιρεία αποδίδει έμφαση.

Η συνεχής τεχνική υποστήριξη των πελατών μας μετά την ολοκλήρωση του έργου και η άμεση επίλυση κάθε προβλήματος χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία μας.